direct-revision feed
edited:
Diff View
Original wikitext
Changed wikitext
บรรทัด 94: บรรทัด 94:


การมีส่วนร่วมของ [[โครยอ]] ในการดำเนินการทางทหารของราชวงศ์หยวนกับกบฏโพกผ้าแดง, รวมทั้งข้อเสนอที่ชัดเจนของจักรพรรดิหยวนเพื่อสร้างพระราชวังในโครยอเป็นที่ลี้ภัย, นำโครยอเข้าสู่สงคราม. กองทัพโพกผ้าแดงใน [[คาบสมุทรเหลียวตง|เหลียวตง]] [[โพกผ้าแดงรุกรานโครยอ|รุกรานโครยอในปี ค.ศ. 1359 และ ค.ศ. 1360]], พยายามยึดครอง [[เปียงยาง]] (1359) และ [[แคซ็อง]] (1360), แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ทั้งสองครั้ง.
การมีส่วนร่วมของ [[โครยอ]] ในการดำเนินการทางทหารของราชวงศ์หยวนกับกบฏโพกผ้าแดง, รวมทั้งข้อเสนอที่ชัดเจนของจักรพรรดิหยวนเพื่อสร้างพระราชวังในโครยอเป็นที่ลี้ภัย, นำโครยอเข้าสู่สงคราม. กองทัพโพกผ้าแดงใน [[คาบสมุทรเหลียวตง|เหลียวตง]] [[โพกผ้าแดงรุกรานโครยอ|รุกรานโครยอในปี ค.ศ. 1359 และ ค.ศ. 1360]], พยายามยึดครอง [[เปียงยาง]] (1359) และ [[แคซ็อง]] (1360), แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ทั้งสองครั้ง.

== กำเนิดราชวงศ์หมิง ==
{{บทความหลัก|จักรพรรดิหงอู่}}


== อ้างอิง ==
== อ้างอิง ==
Edit summary
/* การก่อกบฏ */
Human editors:
Artificial Intelligence: