direct-revision feed
edited:
Diff View
Original wikitext
Changed wikitext
12. satır: 12. satır:
|sonragelen =
|sonragelen =
|sıra1 =
|sıra1 =
|makam1 =
|makam1 =TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyonu Başkanı
|dönembaşı1 =
|dönembaşı1 =
|dönemsonu1 =
|dönemsonu1 =
Edit summary
Yeni Bilgi Ekleme
Human editors:
Artificial Intelligence: