direct-revision feed
edited:
Diff View
Original wikitext
Changed wikitext
18. rindiņa: 18. rindiņa:
1934. gada 15. maijā [[Ulmaņa apvērsums|Ulmaņa valsts apvērsuma]] laikā plkst. 1 naktī ēku ieņēma policija un [[Aizsargi (organizācija)|aizsargi]], bet pēc tam tā tika nodota aizsargu organizācijas īpašumā. Ēkā sarkanais karogs tika nomainīts pret nacionālo karogu. Ulmaņa režīms izplatīja informāciju, ka namā esot atrasti sociāldemokrātiem piederoši ieroči. Līdz 1940. gadam bija pazīstams kā Aizsargu nams. Vēl 1940. gada vidū šeit atradās arī Rīgas 1. bibliotēka.<ref name="SocdemKarogs">[http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp%7cissue:/p_001_lkar1940n133%7carticle:DIVL121%7cquery:Aizsargu%20ielā%2029/31%20ielu%7cissueType:P Pārcels pilsētas 1. bibliotēku]</ref><ref>[http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#panel:pp|issue:/p_001_pebr1934n109a|article:DIVL105|page:2|block:P2_TB00012|query:tautas%20nama%20nams%20tautas%20nama%20Tauta%20nama|issueType:P Pēdējā Brīdī, "Uz tautas nama uzraksts «Aizsargu nams»"]</ref>
1934. gada 15. maijā [[Ulmaņa apvērsums|Ulmaņa valsts apvērsuma]] laikā plkst. 1 naktī ēku ieņēma policija un [[Aizsargi (organizācija)|aizsargi]], bet pēc tam tā tika nodota aizsargu organizācijas īpašumā. Ēkā sarkanais karogs tika nomainīts pret nacionālo karogu. Ulmaņa režīms izplatīja informāciju, ka namā esot atrasti sociāldemokrātiem piederoši ieroči. Līdz 1940. gadam bija pazīstams kā Aizsargu nams. Vēl 1940. gada vidū šeit atradās arī Rīgas 1. bibliotēka.<ref name="SocdemKarogs">[http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp%7cissue:/p_001_lkar1940n133%7carticle:DIVL121%7cquery:Aizsargu%20ielā%2029/31%20ielu%7cissueType:P Pārcels pilsētas 1. bibliotēku]</ref><ref>[http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#panel:pp|issue:/p_001_pebr1934n109a|article:DIVL105|page:2|block:P2_TB00012|query:tautas%20nama%20nams%20tautas%20nama%20Tauta%20nama|issueType:P Pēdējā Brīdī, "Uz tautas nama uzraksts «Aizsargu nams»"]</ref>


== Nacistiskās vācijas un padomju okupācija ==
== Nacistiskās Vācijas un padomju okupācija ==


Pēc [[Latvijas okupācija (1940)|Latvijas okupācijas]] 1940. gadā namā iekārtojās Arodbiedrību Centrālā padome, vēlāk Latvijas Republikāniskā arodbiedrību padome, un ēka kļuva pazīstama kā Arodbiedrību nams. [[Latvijas vācu okupācija (1941—1945)|Nacistiskās Vācijas okupācijas]] laikā šeit atradās Rīgas Darba pārvalde,<ref>[http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp%7cissue:/p_001_tevj1942n88%7carticle:DIVL308%7cquery:Aizsargu%20ielā%2029/31%7cissueType:P Darba pārvaldes acinājums]</ref> bet pēc tam atgriezās padomju institūcijas. Līdz 70. gadiem tur bija arī arodbiedrību sporta biedrības "Daugava" centrālā padome.<ref name="LNB"/>
Pēc [[Latvijas okupācija (1940)|Latvijas okupācijas]] 1940. gadā namā iekārtojās Arodbiedrību Centrālā padome, vēlāk Latvijas Republikāniskā arodbiedrību padome, un ēka kļuva pazīstama kā Arodbiedrību nams. [[Latvijas vācu okupācija (1941—1945)|Nacistiskās Vācijas okupācijas]] laikā šeit atradās Rīgas Darba pārvalde,<ref>[http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp%7cissue:/p_001_tevj1942n88%7carticle:DIVL308%7cquery:Aizsargu%20ielā%2029/31%7cissueType:P Darba pārvaldes acinājums]</ref> bet pēc tam atgriezās padomju institūcijas. Līdz 70. gadiem tur bija arī arodbiedrību sporta biedrības "Daugava" centrālā padome.<ref name="LNB"/>
Edit summary
/* Nacistiskās vācijas un padomju okupācija */
Human editors:
Artificial Intelligence: