direct-revision feed
edited:
Diff View
Original wikitext
Changed wikitext
15. satır: 15. satır:
}}
}}
'''''Staphylococcus aureus''''', [[Staphylococcaceae]] familyasından [[bakteri]] türüdür. Gram pozitiflerdendir. Yaklaşık 20 türü bulunur. [[Nozokomiyal]] (hastane infeksiyonu) etkenidir. İnsan cilt florasında [[kommensal]] olarak da bulunur. Staphylococcus aureus' un [[oksasilin]]'e dirençli olup olmaması onun tanımlanmasında etkilidir. Örneğin bu antibiyotiğe hassas (duyarlı, sensitiv) olan bir S. aureus, MSSA (Methycilline Sensitive Staphylococcus Aureus) adını alırken, buna dirençli olan [[suş]], MRSA (Methycilline Resistant Staphylococcus Aureus) adını alır. Koyun kanlı agarda altın sarısı koloniler üretir. Bu yüzden tür adı, altın anlamına gelen Latince aureus'dan türetilmiştir. Bu bakterinin katalaz testi olumludur. [[Clumping factor]] ve tüp koagülaz testi pozitif sonuç verir. Çeşitli yüzeylerde [[glikokaliks]] denen oluşumlar üretir. Bakterinin bunu yayılma ve bulaşma için kullandığı düşünülmektedir. Bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde, asıl enfeksiyon etkeniyle beraber görülmesi, iyileşmeyi geciktirir (süper infeksiyon). Stafilokoklar içerisinde
'''''Staphylococcus aureus''''', [[Staphylococcaceae]] familyasından [[bakteri]] türüdür. Gram pozitiflerdendir. Yaklaşık 20 türü bulunur. [[Nozokomiyal]] (hastane infeksiyonu) etkenidir. İnsan cilt florasında [[kommensal]] olarak da bulunur. Staphylococcus aureus' un [[oksasilin]]'e dirençli olup olmaması onun tanımlanmasında etkilidir. Örneğin bu antibiyotiğe hassas (duyarlı, sensitiv) olan bir S. aureus, MSSA (Methycilline Sensitive Staphylococcus Aureus) adını alırken, buna dirençli olan [[suş]], MRSA (Methycilline Resistant Staphylococcus Aureus) adını alır. Koyun kanlı agarda altın sarısı koloniler üretir. Bu yüzden tür adı, altın anlamına gelen Latince aureus'dan türetilmiştir. Bu bakterinin katalaz testi olumludur. [[Clumping factor]] ve tüp koagülaz testi pozitif sonuç verir. Çeşitli yüzeylerde [[glikokaliks]] denen oluşumlar üretir. Bakterinin bunu yayılma ve bulaşma için kullandığı düşünülmektedir. Bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde, asıl enfeksiyon etkeniyle beraber görülmesi, iyileşmeyi geciktirir (süper infeksiyon). Stafilokoklar içerisinde
sadece staf aureus koagulaz pozitif bir de stafları streplardan katalaz pozitifliği ayırır
sadece Stafilokok Aureus koagülaz pozitif sonuç verir. Streptokok türünden ayırt etmek için katalaz testi uygulanır.


{{Bakteri-taslak}}
{{Bakteri-taslak}}
Edit summary
Yazım hatası düzeltildi
Human editors:
Artificial Intelligence: