direct-revision feed
edited:
Diff View
Original wikitext
Changed wikitext
Řádek 121: Řádek 121:


=== Trudeau a kanadská Ústava ===
=== Trudeau a kanadská Ústava ===
Jedním z nejtrvalejších Trudeauových počinů je změna kanadské Ústavy z roku 1982, jež zahrnula dodatky k některým vnitřním záležitostem země a také Listinu základních práv a svobod. Právě tento akt z roku 1982 je považován za důležitý posun v Kanadě v oblasti občanských práv a svobod a je považován za stavební kámen hodnot, jež dnes pro Kanaďany zosobňují Kanadu a její společnost. Změna ústavy rovněž pro Trudeaua znamenala poslední krok v jeho liberální vizi plně nezávislé Kanady jako národního státu, založeného na základních lidských právech, ochraně občanských svobod a také svobod a práv jazykových a kulturních menšin. Různé rozsudky soudů, založené na výkladu Listiny základních práv a svobod směřovaly k pokrokům v oblasti rovnosti pohlaví, pomáhaly k založení frankofonních školních rad v anglofonních provinciích jako jsou Saskatchewan či Alberta, a v neposlední řadě nařídily celonárodní uzákonění sňatků párů stejného pohlaví. Sekce č. 35 Ústavy také vyjasnila některé záležitosti v oblasti rovnoprávnosti a základních práv původních obyvatel, přičemž obnovila dříve odepřená práva kmenu Métis. Sekce č. 15, zabývající se rovnoprávností, byla využívána jako prostředek pro nápravu společenské diskriminace minoritních skupin obyvatel.Propojení přímých i nepřímých vlivů a dopadů pozměněné Ústavy dospělo do takového stavu, že má dnes Ústava vliv prakticky na veškeré oblasti života kanadských občanů.
Jedním z nejtrvalejších Trudeauových počinů je změna kanadské Ústavy z roku 1982, jež zahrnula dodatky k některým vnitřním záležitostem země a také Listinu základních práv a svobod. Právě tento akt z roku 1982 je považován za důležitý posun v Kanadě v oblasti občanských práv a svobod a je považován za stavební kámen hodnot, jež dnes pro Kanaďany zosobňují Kanadu a její společnost. Změna ústavy rovněž pro Trudeaua znamenala poslední krok v jeho liberální vizi plně nezávislé Kanady jako národního státu, založeného na základních lidských právech, ochraně občanských svobod a také svobod a práv jazykových a kulturních menšin. Různé rozsudky soudů, založené na výkladu Listiny základních práv a svobod směřovaly k pokrokům v oblasti rovnosti pohlaví, pomáhaly k založení frankofonních školních rad v anglofonních provinciích jako jsou Saskatchewan či Alberta, a v neposlední řadě nařídily celonárodní uzákonění sňatků párů stejného pohlaví. Sekce č. 35 Ústavy také vyjasnila některé záležitosti v oblasti rovnoprávnosti a základních práv původních obyvatel, přičemž obnovila dříve odepřená práva Métisů. Sekce č. 15, zabývající se rovnoprávností, byla využívána jako prostředek pro nápravu společenské diskriminace minoritních skupin obyvatel.Propojení přímých i nepřímých vlivů a dopadů pozměněné Ústavy dospělo do takového stavu, že má dnes Ústava vliv prakticky na veškeré oblasti života kanadských občanů.


Ústava, pozměněná Trudeauem v roce 1982, byla následně podrobena kritice kanadskými konzervativci, kteří poukazovali zejména na chybějící systém brzd a vah v době, kdy soudy začaly získávat více moci než volení zástupci a vláda. Tvrdili, že změna ústavy přinesla přílišnou aktivitu a angažovanost kanadské justice. Ústava je rovněž kritizována quebeckými nacionalisty, kteří nelibě nesou skutečnost, že ústava nebyla nikdy schválena žádnou quebeckou vládou a také v sobě neobsahuje možnost ústavního veta pro provincii Quebec.
Ústava, pozměněná Trudeauem v roce 1982, byla následně podrobena kritice kanadskými konzervativci, kteří poukazovali zejména na chybějící systém brzd a vah v době, kdy soudy začaly získávat více moci než volení zástupci a vláda. Tvrdili, že změna ústavy přinesla přílišnou aktivitu a angažovanost kanadské justice. Ústava je rovněž kritizována quebeckými nacionalisty, kteří nelibě nesou skutečnost, že ústava nebyla nikdy schválena žádnou quebeckou vládou a také v sobě neobsahuje možnost ústavního veta pro provincii Quebec.
Edit summary
Jedná-li se o Metise, jakožto míšence Evropanů s domorodým obyvatelstvem, nemůžeme o nich pojednávat jako o "kmeni"
Human editors:
Artificial Intelligence: