direct-revision feed
edited:
Author: Kggucwa
Diff View
Original wikitext
Changed wikitext
Linia 1: Linia 1:
'''Wykluczenie cyfrowe''', '''podział cyfrowy''', '''e-wykluczenie''', '''wykluczenie informacyjne''', '''wykluczenie informatyczne''' – termin stosowany do określenia różnicy między osobami i społeczeństwami mającymi dostęp do [[technika informatyczna|techniki informatycznej]], a tymi, które takiego dostępu nie mają<ref name=EFTA>''Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 34/10/COL z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca po raz 79. zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych.'' ({{CELEX|E2010C0034}}).</ref>.
'''Wykluczenie cyfrowe''', '''podział cyfrowy''', '''e-wykluczenie''', '''wykluczenie informacyjne''', '''wykluczenie informatyczne''' – termin stosowany do określenia różnicy między osobami i społeczeństwami mającymi dostęp do [[technika informatyczna|techniki informatycznej]], a tymi, które takiego dostępu nie mają<ref name=EFTA>''Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 34/10/COL z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca po raz 79. zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych.'' ({{CELEX|E2010C0034}}).</ref>.


Podział ten wynika z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między [[Klasa społeczna|klasami]] bogatą i średnią, które mogą sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do [[Internet]]u. Obecnie można nawet mówić o nowym rodzaju [[stratyfikacja (socjologia)|stratyfikacji]] społecznej, gdzie podział przebiega między połączonymi a niepołączonymi z siecią.
Podział spowodowany został wdrożeniem technik i usług informatycznych, na zakup których pozwolić mogą sobie [[Klasa społeczna|klasy]] bogata i średnia. Wzrosło rozwarstwienie społeczne z klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do [[Internet]]u. Można mówić o nowym rodzaju [[stratyfikacja (socjologia)|stratyfikacji]] społecznej, gdzie podział przebiega między połączonymi a niepołączonymi z Siecią.


Jedną z przyczyn tej „przepaści cyfrowej” jest brak odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. W wymiarze regionalnym stopień urbanizacji jest ważnym czynnikiem ułatwiającym dostęp i dającym możliwość korzystania z technik informatycznych i telekomunikacyjnych<ref name=EFTA />.
Jedną z przyczyn tej „przepaści cyfrowej” jest brak odpowiedniej infrastruktury technicznej. W wymiarze regionalnym stopień urbanizacji jest ważnym czynnikiem ułatwiającym dostęp i dającym możliwość korzystania z technik informatycznych i telekomunikacyjnych<ref name=EFTA />.


Wykluczenie cyfrowe nie wynika z samego tylko z braku połączenia z Internetem – innymi przyczynami są:
Wykluczenie cyfrowe nie wynika z samego tylko z braku połączenia z Internetem – innymi przyczynami są:
Linia 9: Linia 9:
* niska prędkość łącza (szczególnie w małych miastach i na wsi)
* niska prędkość łącza (szczególnie w małych miastach i na wsi)


Tak więc oprócz zamożności i dostępu do sieci istotnym czynnikiem jest należenie do kultury informatycznej, na którą składa się znajomość języka angielskiego, umiejętności techniczne oraz sprawność poznawcza<ref>{{Cytuj |autor = Eric Maigret |rozdział = Internet i <<nowe technologie informacji>> |tytuł = Socjologia komunikacji i mediów |data = 2008 |isbn = 978-83-7737-009-4 |s = 424}}</ref>.
Oprócz zamożności i dostępu do Sieci istotnym czynnikiem jest należenie do kultury informatycznej, na którą składa się znajomość języka angielskiego, umiejętności techniczne oraz sprawność poznawcza<ref>{{Cytuj |autor = Eric Maigret |rozdział = Internet i <<nowe technologie informacji>> |tytuł = Socjologia komunikacji i mediów |data = 2008 |isbn = 978-83-7737-009-4 |s = 424}}</ref>.
Według badań [[Centrum Badania Opinii Społecznej|CBOS]] 25% osób powyżej 65 lat i 51% w wieku 55–64 lata korzysta z Internetu, podczas gdy robi to zdecydowana większość ludzi młodych (100% ankietowanych w wieku 18–24 oraz 96% ankietowanych w wieku 25–34)<ref>Badanie CBOS „Korzystanie z Internetu" z maja 2018 ([https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_062_18.PDF]).</ref>.
Według badań [[Centrum Badania Opinii Społecznej|CBOS]] 25% osób powyżej 65 lat i 51% w wieku 55–64 lata korzysta z Internetu, podczas gdy robi to zdecydowana większość ludzi młodych (100% ankietowanych w wieku 18–24 oraz 96% ankietowanych w wieku 25–34)<ref>Badanie CBOS „Korzystanie z Internetu" z maja 2018 ([https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_062_18.PDF]).</ref>.


Mimo że wskaźnik korzystania z Internetu w najbogatszych społeczeństwach sięga od około 60% do 75%, należy mieć na uwadze fakt, że w ogólnej tendencji nie wzrasta. Do dziś{{kiedy|data=2021-06}} połowa ludzkości żyje o dwie godziny drogi od najbliższego telefonu. W wyniku podziału cyfrowego powstają trzy warstwy społeczne:
Mimo że wskaźnik korzystania z Internetu w najbogatszych społeczeństwach sięga od około 60% do 75%, należy mieć na uwadze fakt, że w ogólnej tendencji nie wzrasta. Do dziś{{kiedy|data=2021-06}} połowa ludzkości żyje o dwie godziny drogi od najbliższego telefonu. W wyniku podziału cyfrowego powstają trzy warstwy społeczne:
* elita informacyjna
* elita informacyjna,
* uczestnicząca większość
* uczestnicząca większość,
* niepodłączeni i wykluczeni<ref>{{Cytuj |autor = Jan van Dijk |tytuł = Społeczne aspekty nowych mediów |data = Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 258 |isbn = 978-83-01-16290-0}}</ref>.
* niepodłączeni i wykluczeni<ref>{{Cytuj |autor = Jan van Dijk |tytuł = Społeczne aspekty nowych mediów |data = Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 258 |isbn = 978-83-01-16290-0}}</ref>.


Edit summary
red.
Human editors:
Artificial Intelligence: